Biz Kimiz?


Tarihçe

ASİTANE Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği 2005 yılında dernek olarak kurulmuş olup yediden yetmişe, genç, yaşlı, öğrenci, çalışan, kadın, erkek tüm insanlarımıza yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren bir kurumdur.

2015 yılında vakfa dönüşen Asitane Derneği, maddi ve manevi gelişime katkı sağlamayı amaçlayan, ruhen ve bedenen sağlıklı, özgüvenli, kendisiyle, çevresiyle toplumuyla ve değerleriyle barışık, nitelikli, donanımlı ve kaliteli insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Derneğimiz bünyesinde yer alan salonlar, atölyeler ve dersliklerde, eğitimden sanata, kültürden spora çok sayıda kurs, etüt ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Kış dönemi müzik ve sanat okulumuzda kanun, gitar, piyano, ebru, tezhib ve hat derslerimiz yazın da yine öğrencilerin kültürel gelişimlerinin yanında, sosyal ilişkilerinde olgun, el-beden becerilerinde ahenkli ve hâkim olmalarını sağlayacak yaz okulu derslerimiz devam etmektedir.

Ayrıca pek çok alanda psikolojik ve rehberlik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Kısacası Asitane her yaş grubunun ihtiyacını karşılayacak eğitim programları ve atölyelere sahip bir vakıf olarak yoluna devam etmektedir.


Amacımız

Vakfın amacı; erdemli, kültürlü bir toplumun oluşması için geçmiş medeniyetlerin kültür mirasını geleceğe taşımak sanatsal, kültürel ve ahlaki değerlerimizin yeniden inkişafına katkıda bulunmak, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hayat standardını yükseltmek, ekonomik ve sosyal hayata entegre etmek, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek amacıyla kurulmuştur.