Asitane Konservasyon ve Restorasyon Merkezi

Kişinin mirasını koruması ve gelecek nesiller için bırakması; gelecekteki bireylerin geçmişle ve farklı nesiller arasında bağlantı kurmasını sağlar. Bundan dolayı kültürel mirasımızı kapsayan değerli kâğıt evrakları ve taşınabilir varlıkları korumak, onları gelecek nesillere aktarmak için buradayız.
Miras, geçmişten kalan yeri doldurulamaz değerleri ve gelecek nesillere aktarılan somut -soyut, doğal-kültürel, taşınır -taşınmaz varlıkları kapsar. Miras kültürün bir parçasıdır ve insanları, inançlarını, ahlaklarını, düşünme, hareket etme ve dünyayı görme biçimlerini yansıtır.

 

Konservasyon Restorasyon
Konservasyon objenin, zaman içerisinde oluşabilecek fiziki, kimyevi, biyolojik, mekanik ve bunlar dışında kalan çeşitli tahrip unsurlarıyla bozulup kimliğini kaybetmesini önlemek, belli şartlar altında muhafazasını sağlamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini temin etmek için koruma amacıyla alınan önlemlerdir. Restorasyon ise eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılan zorunlu müdahaleler-onarımlardır ve aktif konservasyon çalışmaları içerisinde yer alan bir uygulamadır.

Restorasyon, artık eserdeki bozulmayı önlemek anlamında yapılacak herhangi bir şey kalmadığında yapılması gereken bir uygulamadır.

”Bozulmalar, kimyasal değişikliklerden, böcek ve mikroorganizmalardan, fazla ısı, ışık ve nemden, objenin sergileme, saklama biçiminden veya insan hatalarından kaynaklanmaktadır. Koruma işlemi yalnızca objenin zarar görmesini önlemek, geciktirmek veya durdurmak için yapılan uygulamaları değil, aynı zamanda gerek pasif gerekse aktif metot ve tekniklerle müdahale etmeyi de kapsamaktadır. Bundan dolayı konservasyon eser için yapılan en zararsız işlemdir ve objeyi mümkün olabilen en az değişiklikle korumaya çalışır.”

Asitane Konservasyon ve Restorasyon Merkezinde Ne Tür Eserler Restore Edilir ?

Kitap biti, böcek larvaları, küf veya mantar gibi biyolojik zararlılar tarafından hasara uğramış, olumsuz iklim ve depolama koşullarının neden olduğu bozulmaların ve kullanımdan kaynaklı yırtılma, incelme veya kayıp bölgelerin görüldüğü kısacası yanlışlıkla, kasten veya kaçınılmaz olarak zamanla hasar görmüş değerli kâğıt eserler en birincil önceliğimizdir.

Peki,
Eserlerimizi Kimlere Emanet Etmeliyiz ?

Onarımda kullanılan malzemenin geri dönüşümlü ve evrensel nitelikte olması gerekir. Materyal olarak kâğıt çok hassas bir malzemedir. Yapılan ve yapılacak olan her bir müdahale materyalin kimliğini hızlı bir sürede etkileyecektir. Bundan dolayı her şeyden önce eserlerin orijinalliğini kaybetmeden, en iyi şartlar altında kalmalarını sağlayacak şekilde sürecin planlanması ve bu yönde hareket edilmesi gerekir.

Eserlerin onarımı ve korunması, uzman olan konservatör-restoratörler tarafından yapılmalıdır. Bu yönde eğitim almış kişilere değerli eserleri emanet etmek hem eserlere hem de bizlere fayda sağlayacaktır.
Bu sebeple ‘Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu ‘ dalında eğitim almış uzmanımızla birlikte çalışıyoruz.
Unutulmamalıdır ki bu eserler yalnızca bizim değil tüm dünyanın kültürel mirasıdır ve onları gelecek kuşaklara orijinal durumlarını olabildiğince koruyarak aktarmak bizlerin görevidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu