YAŞAMIN İKİ UCU”ZORUNLU GÖÇ VE YAŞLILIK (2017)Toplumsal hayatta insanlar çeşitli sebeplerle yaşadığı bir yerden başka bir yere göç etmek isteğinde veya zorunluluğunda bulunabilir. Genellikle gidilecek yerin çekici özellikleri ( eğitim, sağlık, ekonomik, vb.) istenen veplanlanan bir göç gerçeğini ortaya koyarken, afetler, savaş ortamı ya da daha geniş anlamıyla can güvenliğini tehditeden durumlarda yaşanan yer tamamen ya da geçici olarak terk edilir ve daha güvenli bir bölgeye zorunlu olarak göçedilir.Böyle bir durumda zorunlu göçle güvenli bir bölgeye yerleştirilen halk orada bulundukları süre içinde geldikleri yerde yerleşik hale geçmek mi istiyorlar yoksa geri dönme umutları mı taşıyorlar? Her iki durumun da nedenleri hem kendileri için hem de sığındıkları yerleşim yeri, ülke, şehir, kasaba, vb. için oldukça önem taşımaktadır. 21.yüzyıl ulaşım ve iletişimimkanlarıyla insanların yer değiştirmelerini kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Dünyanın bir çok yerinde imkanları ya dagenel olarak refahı yüksek olan yerleşim yerlerine yönlendirmektedir. Bu hareket ya da göç sosyolojik bir olgudur.Bu bağlamda altı yıldır devam eden Suriye iç savaşından can güvenliği nedeniyle kaçarak Türkiye’ye gelen misafirlerimizin ne durumda oldukları beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi hem onlar hem de ülkemiz için önem taşımaktadır. Göç farklı yaş grupları ve cinsiyetler için değişik özellik 26 taşımaktadır. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar göçükendi durumları açısından anlamlandırarak değerlendirirler.Zorunlu göç kapsamında geçici bir süreyle Suriye’den gelip Kahramanmaraş ve Gaziantep’te kurulan geçici çadır kentlere yerleştirilen ve oralarda yaşamakta olan 60 yaş ve üstü Suriyeli misafirlerle “yaşlılık ve yaşlanma” çerçevesinde içinde bulundukları duruma dair kendi algılamalarının ne olduğunu anlamak amacıyla derinlemesine görüşmeler yaparak bilimsel bir araştırma yürütmenin planlandığı ve projelendirildiği bir akademik araştırma yapılması planlanmıştır.Bölgede Suriyeli göçmen çocuklarla ilgili olarak üç yıldır takdire şayan projeler gerçekleştiren Asitane Vakfı’nın yeni bir çalışması olarak bu projenin her bakımdan desteklenmesi önemli bir bilimsel katkı oluşturacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu