Projelerimiz

Kültür Harmanı Sevgimizi Dokuduk İlmek  İlmek   Çocukların Gözüyle Hayat  İstanbul’da 24 Saat   Tanış olma zamanı:- okuma atölyeleri  (Suriyelilerle)   Başımızın Üstünde Yeriniz  Var (Maraş-Urfa-Antep)   Restorasyon İstanbul   Kütüphaneler:-Kadın eserleri kütüphanKültüresi-çocuk kütüphanesi-restorasyon İstanbul  kütüphanesi “SEVGİMİZİ DOKUDUK İLMEK İLMEK“Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi mülteci durumuna düştü. Şehirlerin, kasabaların, köylerin üzerine düşen bombalardan kaçanlardan 2 milyondan fazlasını ülkemiz misafir etti. Ensar bilinciyle, devletiyle, sivil toplum örgütleriyle kucağımızı açtık komşularımıza. 8 ilde kurulan 21 kampta 300 bin Suriyeli misafir yaşıyor. Gerisi ise şehirlerimizde, bizim aramızda… Kamplardaki misafirlerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Şehirlerde yaşayanlar ise sıkıntılarla birlikte ayakta durmaya çalışıyorlar. Mahallelerimizdeki misafirlerin yaşamlarını kolaylaştırmalarında bizim de sorumluluğumuz olduğunun farkındayız. Bu bizim insani görevimizdir. Bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla istedik ki empati yapalım, hayatımızdan kısa bir süreyi onlara ayıralım, iç dünyamızda onlara yer açalım, sonra da vicdanımızın sesine kulak verelim. İşte bunun için elimize ipimizi, tığımızı ve şişimizi aldık şapka örmeye başladık. İlmek ilmek dokuduk; annelerin, babaların, çocukların, yaşlıların, kadınların, yetimlerin acılarını hissederek… Bu inanç ve duygu ile; mahallemizdeki, şehrimizdeki misafirlerin onurlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olabilme sorumluluğumuzu yerine getirmek için, kendimiz için, geleceğimiz için, yarınımız için; ilmek ilmek dokuyalım sevgimiz ile kardeşliğimizi… Kültür Harmanı Çocuklarımızın hayallerini  gerçekleştirmelerine yardımcı olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Mersin,  Diyarbakır, Kahramanmaraş, Van, Erzurum, Urfa, Hakkari, Ağrı   yani  ülkemizin dört köşesindeki çocuklarımızın eğitimlerine katkıda bulunmak bizim  de   görevimiz. Bu gerçekten  hareketle, bir şekilde İstanbul’u görme imkanı ve fırsatı bulamayan  çocuklarımızı medeniyet kentimizde konuk ederek tarihle, kültürle, sanatla  buluşturmaktır. Çocukların Gözüyle Hayat İstanbul’da 24 Saat İstanbul’da yaşayan Suriyeli,  Yemenli, Iraklı ve Türk çocukların 24 saatine odaklanarak hazırlandı.  Çocukların yaşadıkları çevreyle ilişkilerini onların gözünden kaydedip,  İstanbul’da mülteci olmanın veya ev sahibi konumda olası durumlarını  görüntülemeyi amaçladık. Bu sayede bir taraftan kendimize bir ayna tutup  zorunlu göçle gelenlerle aramızdaki ilişkiye yeniden bakma fırsatı yakalamayı  hedeflerken diğer taraftan Türkiyeli çocukların da gözünden meselenin nasıl  göründüğünü görmeye çalıştık. Tanış olma zamanı: (-  okuma atölyeleri (Suriyelilerle))   Çevremizde savaştan kaçıp  gelen ve savaş yıkımından en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar  bulunmaktadır. Türkiye’de yaşam mücadelesi vermekteler. Her ne kadar akraba  olsak bile birbirimizi anlamamız için ortak bir dil kullanılması gerekmekte.  Dilimiz farklı, kültürümüz farklı ve daha birçok farklılıklar sebebiyle  kendilerini bu toplumun dışında; bu toplumdan uzak hissetmektedirler. Sonu  belli olmayan bir savaşın mağdurları olarak bulundukları mekânda bir de  gariplik çekmektedirler. İlk hedefimiz bu insanlarla iletişim kurabilmek için  onlara Türkçe öğretmektir. Birbirimizi anlamaya başlayınca kendi kültürlerini  bize tanıtmaya, bizim kültürümüzü de tanımaya başlayacaklardır. Bunun içindir  ki; toplumların daima ezilmiş, hırpalanmış grupları kadın ve çocuklar ilk  hedefimizdi. Anneleri kendinden emin kendini doğru ifade edebilecek konuma  getirirsek çocuklara çok daha faydalı olabileceklerini düşünmekteyiz. Savaş  yıkımını bir nebze olsun unutmaları, yeni bir şeyler öğrenmeleri,  öğrendiklerini ileriki hayatlarına da uygulayabilmeleri için dersler vermeyi  amaçladık. Başımızın Üstünde Yeriniz Var (Maraş-Urfa-Antep) Savaş  sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler yeniden hayata tutunmaya  ve bir başlangıç yapmaya çalışıyorlar. Suriyeli misafirlerin en fazla geldiği kentlerden  birisi İstanbul ve burada da Fatih semti. Suriyelilerin en çok tercih ettiği bu  bölgede 10 yıldır kültür, sanat, eğitim alanında çalışma sürdüren Asitane  Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği olarak çevremizde yaşanan bu duruma  duyarsız kalamazdık. Öncelikle kendi mahallemizde yaşayan tüm bu sorunlardan  muzdarip olan Suriyeli misafirlerin özellikle de çocukların maddi, manevi  ihtiyaçlarının karşılanması ve çektikleri sıkıntıların bir nebze  azaltılabilmesi amacıyla bir konser ve alacakları dersler sonucunda kendi  eserlerini sergileyebilecekleri bir sergi etkinliğini birlikte gerçekleştirmek  istiyoruz. Bu hazırlık sürecinde Suriyeli çocuklara; deneyimli eğiticiler  tarafından verilecek sanat derslerinin yanı sıra derneğimiz bünyesinde yer alan  Türkçe dersleriyle eğitimlerine de takviye yapmayı planlıyoruz. Kendilerinden  daha emin bir şekilde çevreleriyle uyum sağlayabilme imkanı bulmalarına, yeni  bir ortama girmenin ve yabancı olmanın getirdiği sorunlarla baş etmelerine  yardımcı olmak istiyoruz. Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneğinin  10. yılı münasebetiyle Suriyeliler yararına düzenleyeceğimiz bu konser ve sergi  etkinliğiyle aynı zamanda toplumda bir duyarlılık da oluşturmayı amaçlıyoruz.  Bu bağlamda bir sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi  yapacağımıza inanıyoruz. GERÇEKLEŞEN  YAKIN TARİHLİ PROJELERİMİZ

• Oyun Evi Atölyesi (2010):  4, 5 ve 6 yaş grubu okul öncesi çağındaki çocukların kişisel  gelişimlerini desteklemek, hayal gücüne katkıda bulunmak ve  iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla oyunun  gücünü kullandığımız atölye çalışmasıdır.
• Restorasyon İstanbul Projesi (İnsani  Bilimler Akademisi) (2012): Üniversite  öğrencilerine yönelik olması planlanan atölye çalışmalarıyla beraber Güzel  Sanatlar, Sosyal Bilimler, Din ve Musiki alanlarından aynı anda istifade  edilebilecek, Türkiye’deki geleneksel üniversite anlayışından uzakta, müfredatı  esnek ve öğrencinin aktif katılım sağlayabileceği bir yapı hedeflenmektedir.  Farklı disiplinlerin bir arada okutulması, öğrenci için, hem düşünce zenginliği  doğurması hem de kıyas ve sorgulama gücünün artması açısından önem  taşımaktadır. Bu aynı zamanda öğrencinin, üniversitedeki tek bir bölüm okuma  zorunluluğundan kurtulması anlamına gelmektedir. Diğer yandan tüm disiplinlerin  yükü altına girmesi beklenmemelidir. İmkanı olan olmayan, farklı  disiplinlerden, mesleklerden insanların bir araya gelip diyalog kurabileceği  bir ortam olması amaçlanmaktadır. Restorasyon İstanbul, İnsani Bilimler Akademisi’nin,  toplumsal değişim sürecini görmek ve bu süreçte kendi yerini bulmasına yardımcı  olmak amacıyla başlattığı ilk faaliyettir. Siyaset Sosyolojisi ve Felsefesi,  Şehir Sosyolojisi, Aile Hukuku, Sanat Tarihi ve Arkeoloji, Resim ve Karikatür,  Müzik, Müzikoloji, Epistemoloji, Dilbilim ve İngilizce Konuşma alanlarından  oluşan atölyelerin pilot çalışmaları 2012 yılından bu yana devam etmektedir.
• Yemen Projesi “Uzaktaki Yakın  Kardeşlerimiz” (2013): TİKA ve Asitane Kültür Sanat Eğitim ve Dayanışma Derneği işbirliği ile  gerçekleşen Yemen/ San’a halkıyla yakınlaşmayı amaçlayan bir projedir.  Kültürlerin birbirlerini tanımaları için atılmış bir adımdır. Yemen’deki  kadınlara ve erkeklere meslek edinmeleri için el becerisi kazandırılması  amaçlanmıştır ve başarıyla tamamlanmıştır. Yemen/San’a  Uzaktaki Yakın Kardeşlerimiz Projesi 2 aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada  fotoğrafçılık, aşçılık (yöresel yemekler), dikiş nakış, hat, ebru, tezhip olmak  üzere 6 alanda saat ders verilmiştir. Proje sonunda 200’e yakın katılımcıya  sertifika verilmiştir.  İkinci aşamada  ise Yemen’de gerçekleşen “Uzaktaki Yakın Kardeşlerimiz” sergisi ile sona ermiştir.
• 11. Asitane Oda Orkestrası Cemal  Reşit Rey Konseri (2014): Derneğimiz  bünyesindeki öğretmenlerin ve enstrüman derslerine devam eden öğrencilerin  oluşturduğu müzik topluluğunun eğitim yılı boyunca yaptığı çalışmaların  ürünüdür. Konserde ise müzik topluluğumuz yaptıkları çalışmalar doğrultusunda Batı  ve Türk Müziği bestecilerin eserlerinden oluşan bir repertuarı icra  etmişlerdir.
• Kültür Harmanı 1 – Mersin (2014): Kültür Harmanı Projesi’nde sosyo-ekonomik nedenlerle daha önce  İstanbul’u hiç görmemiş liseli kız öğrencilere İstanbul’u ve beraberinde  kültürel mirasımızı tanıtmak ve eğitimlerine kakı sağlamak amaçlanmıştır.  Beraberinde onları tarihle kültürle ve sanatla buluşturmakla birlikte arada  kardeşlik köprüsü kurmak amaçlanmış ve başarıyla tamamlanmıştır.
• Kültür Harmanı 2 –  Diyarbakır (2014):  Kültür Harmanı Projesi’nde Diyarbakır’dan gelen kız yetiştirme yurdu  öğrencilerine İstanbul’u ve beraberinde kültürel mirasımızı tanıtmak amaçlanmıştır.  Onları tarihle kültürle ve sanatla buluşturmakla birlikte arada kardeşlik  köprüsü kurmak amaçlanmış ve başarıyla tamamlanmıştır. Her  iki proje de tamamlandıktan sonra katılımcılar memnuniyetlerini  bildirmişlerdir.Nisan 2015’te kurmaya çalıştığımız kardeşlik köprüsünü  güçlendirmek amacıyla Diyarbakır Çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurduna  ziyarette bulunduk   daha sonra  birlikte “Bereket Ormanı” projesi çerçevesinde yurdun bahçesine ağaç diktik.
• Asitane Müzik Topluluğu “Bahar Esintileri;Yedi renkten  ezgiler” Küçükçekmece Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi Konseri (2015): Konserimiz derneğimiz bünyesindeki  öğretmenlerin ve enstrüman derslerine devam eden öğrencilerin oluşturduğu müzik  topluluğunun eğitim yılı boyunca yaptığı çalışmaların ürünüdür. Bu proje  kapsamında gerçekleştirdiğimiz konserde  müzik topluluğumuz dinleyicilere yaptıkları  çalışmalar doğrultusunda Batı ve Türk Müziği bestecilerin eserlerinden  örneklerin icra edildiği geniş bir yelpazeden sazlı ve sözlü eserler sunmuşlardır.

PLANLANAN  VE DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

• Başımızın  Üzerinde Yeriniz Var (2015): Projede Suriyeli çocuklara Türkçe Dil Eğitimi   ile  yaşadıkları toplumla doğru anlaşabilme imkânı sağlamak hedeflenmektedir. Kendi  kültürlerinden örnekler verebilecekleri, aynı zamanda Türk kültürünü  tanıyabilecekleri, kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir atmosfere dahil  etme amacıyla hazırladığımız bir projedir. Ayrıca savaşın yıkımını  bir nebze unutabilmeleri için ebru, hat, tezhib, resim ve kuran dersleriyle  çocuklara yeni bir pencere açmak hedeflenmiştir. Projenin ilk sergisi  Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde Halkalı Kültür ve Sanat Merkezi’nde  gerçekleşmiştir.
• Sevgimizi Dokuduk İlmek İlmek – Kahramanmaraş ve Gaziantep  Projesi (2015): Derneğimizin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle müzik ve sanat okulumuzda  gerçekleşen faaliyetlerimizi bir sanat tırıyla  Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bulunan  Suriyeli mülteci çocuklara ve yerli halktan  çocuklara taşıma niyetindeyiz. Proje kapsamında konser, ebru, resim atölyeleri  ile farklı kültürden çocukların kişisel gelişimlerine destek olacak,  birbirlerine uyum süreçlerine yardımcı atölye ve etkinlikler planlanmaktadır.  Projemizin ilerleyen dönemlerde Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta bulunan sivil  toplum kuruluşlarıyla yapılabilecek daha uzun süreli faaliyetlerin ilk ayağı  olacağını düşünüyoruz.
• Suriyeli ve Türk  Çocuklarla Fotoğraf Atölyesi – “Çocukların gözünden hayat;İstanbul’da 24 Saat” (2015): Bu projede İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve Türk çocukların  24 saatine odaklanacağız. Çocukların yaşadıkları çevreyle ilişkilerini onların  gözünden kaydedip, İstanbul’da mülteci olmanın olası durumlarını görüntülemeyi  amaçlıyoruz. Bu sayede kendimize bir ayna tutup zorunlu göçle gelenlerle  aramızdaki ilişkiye yeniden bakma fırsatı yakalamayı da hedefliyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu